IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Łódzkie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 3 grudnia 2020r.

Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 3 grudnia 2020r.

Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 3 grudnia 2020r.

Zapraszamy serdecznie członków i sympatyków Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska na spotkanie w dniu 3 grudnia 2020 r. (czwartek). Spotkanie w formie webinarium rozpocznie się o godz. 16.30 (czas trwania około 90 minut).

W programie spotkania wykład pt. „Koncepcja budowy systemu zarządzania procesami oraz integracji metod zarządzania z podejściem procesowym”, który wygłosi Pani Halina Pomykała - dr nauk społecznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakością, menedżer i ekspert procesowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania procesami na różnych poziomach zarządzania organizacją (od strategicznego do operacyjnego). Menedżer zmiany procesów biznesowych prowadzący projekty adresujące szeroki zakres celów od projektowania architektury procesów na poziomie strategicznym do projektowania i optymalizacji procesów na poziomie operacyjnym, z prowadzeniem analiz procesowych na potrzeby projektowania systemów informatycznych.

Ze względów organizacyjnych proszę o zgłoszenie udziału w spotkaniu w terminie do 2 grudnia 2020 roku do godziny 10.00 na adres: office@iia.org.pl 

Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane zainteresowanym osobom e-mailem.

Dla członów IIA Polska spotkanie będzie premiowane punktami CPE.

 

Serdecznie zapraszam

Magdalena Kowalik

Z-ca Koordynatora ŁKR IIA Polska

Nazwa użytkownika