IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Łódzkie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 8 grudnia 2021

Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 8 grudnia 2021

Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 8 grudnia 2021

Łódzkie Koło Regionalne IIA Polska serdecznie zaprasza członków oraz sympatyków Koła do udziału w dniu 8 grudnia 2021 r. w spotkaniu „Kodeks etyki audytora wg  IIA w rzeczywistości pandemii Covid-19”. Naszym gościem będzie Krzysztof Radecki - audytor wewnętrzny CGAP®, DPO (Inspektor Ochrony Danych), Member of ISACA®. Podczas webinaru nasz gość przybliży uczestnikom:

  • dlaczego warto walczyć o zasady audytu wewnętrznego w skomplikowanym świecie biznesu i pandemii coronavirusa, 
  • problemy postaw etycznych w realizacji zadań audytora wewnętrznego w realiach pandemii,
  • etyka realizacji zadania audytowego a praktyka audytu wewnętrznego w dobie pandemii.

Zawodowe portfolio naszego prelegenta:

  • absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania,
  • Certyfikat Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych poświadczający uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze administracji państwowej (Certified Government Auditing Professional®), egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów uprawniający do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • w 2007 roku uzyskanie uprawnień trenera Ministerstwa Finansów w zakresie audytu wewnętrznego,
  • w 2016 roku ukończenie studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, kierunek „cyberbezpieczeństwo",
  • 27 lat doświadczeń w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć dydaktycznych – tj. m.in.: prezentacje publiczne, seminaria , wykłady , warsztaty dla firm komercyjnych oraz sektora publicznego,
  • menedżer z 11 letnim doświadczeniem pracy w instytucjach finansowych, 17-letnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego w instytucjach publicznych,
  • wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych.

 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00 i potrwa około 2,5 godziny.

Ze względów organizacyjnych proszę o zgłaszanie udziału w wydarzeniu w terminie do 6 grudniana adres: m.kowalik@iia.org.pl 

Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane zainteresowanym osobom mailem.

Dla członków IIA Polska spotkanie będzie premiowane godzinami CPE.

 

Serdecznie zapraszamy 

Anna Królak

Koordynator ŁKR IIA Polska

Magdalena Kowalik 

Z-ca Koordynatora ŁKR IIA Polska

 

Nazwa użytkownika