IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Łódzkie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 08 grudnia 2022r.

Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 08 grudnia 2022r.

Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 08 grudnia 2022r.

Łódzkie Koło Regionalne IIA Polska serdecznie zaprasza członków oraz sympatyków Koła na webinar „Etyczne postawy w realizacji zadań audytora wewnętrznego. Jak zachować profesjonalizm i obiektywizm zawodowy w sytuacjach konfliktowych-kryzysowych?”

W trakcie grudniowego webinaru porozmawiamy o:

  • problemach postaw etycznych w realizacji zadań audytora wewnętrznego w kontekście oczekiwań kierownika jednostki;
  • czy działania pod presją czasu, oczekiwanego efektu zagrażają postawom etycznym w wykonywaniu zadań – jak spróbować się obronić w takich sytuacjach?
  • Kodeks etyki audytora IIA – podyskutujmy na ile nam pomaga w sytuacjach kryzysowych?

Naszym gościem będzie Krzysztof Radecki - audytor wewnętrzny CGAP®, DPO (Inspektor Ochrony Danych) , Member of ISACA®, Właściciel firmy BAS Krzysztof Radecki (Bezpieczeństwo Audyt Szkolenia).

Zawodowe portfolio prelegenta:

- absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania,

- Certyfikat Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych poświadczający uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze administracji państwowej (Certified Government Auditing Professional®), egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów uprawniający do pracy
na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,

- w 2007 roku uzyskanie uprawnień trenera Ministerstwa Finansów w zakresie audytu wewnętrznego, w 2016 roku ukończenie studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, kierunek „cyberbezpieczeństwo,

- 28 lat doświadczenia w dziedzinach: Zarządzania; Bezpieczeństwa informacji; Audytu; Szkoleń.

Główne kierunki aktywności:

  • promowanie wiedzy i praktyki w zakresie audytu w tym audytu zintegrowanego (Integrated Auditing );
  • oceny ryzyka;
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
  • cyberbezpieczeństwem;
  • ochrona danych osobowych.

Data wydarzenia: 8 grudnia 2022 r.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.30 i potrwa około 120 minut.

Dla członków IIA Polska spotkanie będzie premiowane CPE.

Link do rejestracji.

Serdecznie zapraszamy

Anna Królak

Koordynator ŁKR IIA Polska

Magdalena Kowalik

Z-ca Koordynatora ŁKR IIA Polska

 

Nazwa użytkownika