IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Lubelskie Koło Regionalne IIA Polska

Lubelskie Koło Regionalne IIA Polska

Lubelskie Koło Regionalne IIA Polska

 

Po  spotkaniu otwartym Lubelskiego KR IIA Polska w dniu 25 maja 2015 r.

Wyrażamy serdeczne podziękowanie  Pani Jolancie Gasiewicz - ekspertowi w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych  za realizację tematu  "Audyt obszaru ochrony
danych osobowych w związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych"" w dniu 25 maja 2015 r. podczas spotkania otwartego Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska w Wydziale
Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin.

Andrzej Bojanek, MBA, CGAP - Koordynator Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska

 


Spotkanie otwarte Lubelskiego KR IIA Polska - 25 maja 2015 r. Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin

Uprzejmie zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska, które odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. od 16.30 do 18.30 w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miasta LUBLIN przy ul. Karłowicza 4 (X piętro).

Tematem spotkania będzie "Audyt obszaru ochrony danych osobowych w związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych", który zaprezentuje Pani Jolanta GASIEWICZ - Ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.

Pani Gasiewicz posiada wieloletnie, specjalistyczne doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, ochronie danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, realizacji obowiązków w zakresie retencji danych, realizacji zgłoszeń o nadużycia oraz współpracy z organami państwowymi. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach z branży internetowej (usługi świadczone drogą elektroniczną), finansowej, informacji gospodarczych oraz branży windykacyjnej. Unikalną wiedzę uzyskała na studiach o kierunkach: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji oraz Prawo Dowodowe i Kryminalistyka, a także na szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu: windykacji, nadużyć w sferze przetwarzania informacji, technicznych aspektów przestępczości teleinformatycznej, praktycznych i prawnych aspektów ochrony danych osobowych i baz danych, orzecznictwa sądowego z zakresu prawa nowych technologii komunikacyjnych oraz zabezpieczania systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu Koła do dnia 22 maja 2015 r. do godziny 15.00.

 

Z audytorskim pozdrowieniem,

Andrzej Bojanek, MBA, CGAP
Koordynator Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska


Po spotkaniu otwartym Lubelskiego KR IIA Polska w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Wyrażamy serdeczne podziękowanie Panu nadkomisarzowi Jarosławowi Cholewińskiemu - Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie za realizację tematu "Oszustwa internetowe, włamania hackerskie do serwerów pocztowych, systemów operacyjnych i baz danych" w dniu 20 kwietnia 2015 r. podczas spotkania Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin.

Andrzej Bojanek, MBA, CGAP
Koordynator Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska

 


Spotkanie otwarte Lubelskiego KR IIA Polska - 20 kwietnia 2015r.

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 16.30 - 18.30 w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Karłowicza 4 - X piętro.

Prezentację wraz z filmem na temat "Oszustwa internetowe, włamania hackerskie do serwerów pocztowych, systemów operacyjnych i baz danych" przedstawi Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Lubelskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Pan nadkomisarz Jarosław Cholewiński.

Po spotkaniu zaplanowane jest poświąteczne spotkanie integracyjne poza Urzędem. Członkowie IIA Polska proszeni są o zabranie potwierdzenia opłacenia składek członkowskich za rok 2015 - atrakcyjne publikacje IIA Polska dla osób z opłacona składką.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w obu częściach spotkania LKR do dnia 10 kwietnia 2015 r. do 12.00.

Radosnych, rodzinnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy,

Andrzej Bojanek, MBA, CGAP
Koordynator Lubelskiego
Koła Regionalnego
IIA Polska

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie