IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Reaktywacja Pomorskiego Regionalnego Koła IIA Polska

Reaktywacja Pomorskiego Regionalnego Koła IIA Polska

Reaktywacja Pomorskiego Regionalnego Koła IIA Polska

Zapraszamy na uroczyste spotkanie Pomorskiego Regionalnego Koła IIA Polska w dniu 22 maja 2019 r  godz. 16.00  Sala 209 II piętro, Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40
Program spotkania:

Panel 1 – Planowanie audytu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Mariusz Kwiatkowski – Kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Panel 2 – Behawioralne uwarunkowania procesu zarządzania ryzykiem.

Mariusz Sujka - certyfikowany audytor wewnętrzny (CRMA CGAP) z uprawnieniami do przeprowadzania ocen zewnętrznych audytu wewnętrznego (QVAL) z aplikacją kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli. Specjalizuje się w tematyce wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zarządzania strategicznego, procesami oraz projektami, a także przeciwdziałania nadużyciom i korupcji. Przez wiele lat przewodniczył Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej oraz współpracował z Radą ds. Standardów Instytutu Audytorów Wewnętrznych. 

Nazwa użytkownika