IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Spotkanie Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Spotkanie Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Zapraszamy na spotkanie Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska w dniu 13.06.2019r. godz.18.00

Spotkanie odbędzie się na sali konferencyjnej, Dom Muzyka, Gdańsk  ul. Łąkowa 1-2.

„Audyt poziomu dojrzałości etyki w organizacji – tezy do dyskusji”

Prowadząca - Marzena Staniszewska
Prawnik, specjalista w zakresie  etyki, prawa podatkowego, prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych.

Audytor wewnętrzny MF, QA. Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska wewnętrznego w organizacjach, jakości i  budowania zaufania do zawodu audytora wewnętrznego .  Od 32 lat w administracji publicznej, na stanowiskach samodzielnych lub związanych z kierowaniem zespołami  w jednostkach sektora finansów publicznych. Od wielu lat pracuje społecznie na rzecz  Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, aktualnie jako I Wiceprezes, Członek Zarządu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką i doświadczeniem  zawodowym. Doradca ds. etyki.

Nazwa użytkownika