IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Pomorskiego Regionalnego Koła Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Spotkanie Pomorskiego Regionalnego Koła Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Spotkanie Pomorskiego Regionalnego Koła Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Zapraszamy na spotkanie Pomorskiego Regionalnego Koła Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w dniu 13.10.2022r. godz. 17.30-19.30  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, Gdańsk, ul. . Wały Jagiellońskie 36, Parter, Sala Kolegiancka.

Temat:  „Dlaczego standardy audytu są ważne przy audycie bezpieczeństwa informatycznego"

Prelegent: JAKUB BOJANOWSKI, CIA

W trakcie kariery zawodowej zajmował się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem kierując zespołem audytorów i konsultantów w międzynarodowej firmie doradczej. uczestniczył w tworzeniu ram funkcjonowania zawodu audytora wewnętrznego w Polsce. Przez dwie kadencje członek zarządu i wiceprezes IIA Polska.

Jakub jest doświadczonym menedżerem i doradcą. Specjalizuje się w zagadnieniach na styku technologii informatycznych i zarządzania ryzykiem. Rozumie wyzwania organizacyjne, kulturowe i regulacyjne z jakimi Firmy mierzą się wdrażając nowoczesne technologie cyfrowe i chętnie dzieli się swoim doświadczeniem.

Pracował z różnorodnymi klientami, we wszystkich ważniejszych branżach biznesu. Zarządzając dobrze rozpoznawanym i skutecznym zespołem doradców, miał pozytywny wpływ na karierę co najmniej 300-400 utalentowanych specjalistów.

Autor książki „Zdążyć przed hakerem."

 

 

Katarzyna Mendyk

Koordynator Pomorskiego Koła Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Nazwa użytkownika