IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Pomorskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska - 5.09.2016

Spotkanie Pomorskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska - 5.09.2016

Spotkanie Pomorskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska - 5.09.2016

Zapraszamy na spotkanie Pomorskiego Koła Regionalnego  Instytutu Audytorów Wewnętrznych  IIA Polska w dniu 5 WRZEŚNIA 2016 ROKU (PONIEDZIAŁEK)  GODZINA 17.00

Prelegent: OLGA PETELCZYC, Wieloletni Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w jednej z Agencji Wykonawczych. Absolwentka Wdział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z Prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz z MSSF/MSR prowadzonych przez SGH wspólnie z E&Y. Audytem i kontrolą głównie środków europejskich zajmuje się od ponad 10 lat, począwszy od środków przedakcesyjnych (Phare), przez perspektywę 2004-2006 (SPO-WKP) 2007-2013 (PO IG, PO KL, PO RPW) do bieżącej perspektywy. W codziennej pracy zajmuje się rózwnież współpracą z audytorami zewnętrznymi (m.in. IA, NIK, ETO, KE, OLAF itd.). Certyfikowany audytor, posiada doświadczenie w ocenie jakości audytu. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu. Członek Klubu Szefów Audytu. Brała udział w międzynarodowych projektach których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej w Mołdawii, Albanii i na Ukrainie.

Temat spotkania: WYKRYWANIE NADUŻYĆ W PRAKTYCE AUDYTORA.

Miejsce spotkania: Sala Kolegiancka, parter, Regionalna Izba Obrachunkowa, Gdańsk,ul. Wały Jagiellońskie 36.

Koordynator Pomorskiego Regionalnego Koła Instytutu Audytorów
Wewnętrznych  IIA Polska

Katarzyna Mendyk

Nazwa użytkownika