IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Pomorskiego Regionalnego Koła IIA Polska - 30 marca 2023r.

Spotkanie Pomorskiego Regionalnego Koła IIA Polska - 30 marca 2023r.

Spotkanie Pomorskiego Regionalnego Koła IIA Polska - 30 marca 2023r.

Zapraszamy członków i sympatyków Pomorskiego Regionalnego Koła IIA Polska  na otwarte spotkanie w dniu 30.03.2023r godz.16.00 

Miejsce spotkania: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, ul Wały Jagiellońskie 36.

Prelegentem spotkania będzie Małgorzata Lala, Absolwentka kierunku Finanse i bankowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, EMBA na SGH. Biegły rewident, audytor wewnętrzny (CIA, MF). Ponad 20 lat doświadczenia jako audytor zewnętrzny i wewnętrzny. Obecnie zarządzająca 20-osobową komórką audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych. 

Temat: Usprawnienia w procesach jako efekt zadań audytowych.

Nazwa użytkownika