IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie otwarte Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 22.11.2021

Spotkanie otwarte Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 22.11.2021

Spotkanie otwarte Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 22.11.2021

Zapraszamy na spotkanie otwarte Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska, członków IIA Polska i sympatyków koła, które odbędzie się 22 listopada br. o godz. 16.00 – 18.00 na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, ul. Morska 81-87, sala B 209. i 24 listopada br. o godz. 16.00 – 18.00 w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36

Temat Sygnaliści - wyzwania dla jednostek sektora finansów publicznych w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.E.L. 2019.305.17)

Temat przedstawi – Urszula Szreder Radca prawny  i audytor wewnętrzny z dziesięcioletnim stażem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym pełniący obowiązki audytora wewnętrznego w  Komendzie Portu Wojennego Gdynia oraz Akademii Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte.

 Uprawnienie audytora wewnętrznego - certyfikat CGAP nr 3169, audytor wewnętrzny ISO 27001. Ukończone miedzy innymi: studia podyplomowe - Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz kursy doskonalące „Ochrona danych osobowych” oraz „Szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych”.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę przekazywać na adres:  kamendyk@wp.pl w terminie do 19 listopada br.

Członkowie IIA Polska za udział w spotkaniu otrzymają godziny CPE.

Nazwa użytkownika