IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Pomorskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie wyborczo – edukacyjne Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 14 kwietnia 2022r.

Spotkanie wyborczo – edukacyjne Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 14 kwietnia 2022r.

Spotkanie wyborczo – edukacyjne Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 14 kwietnia 2022r.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Pomorskiego Koła Regionalnego IIA Polska w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 16:00 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku- sala konferencyjna na parterze, gdzie odbędzie się spotkanie wyborczo – edukacyjne. Spotkanie stacjonarne.

Planowany przebieg spotkania:

1. Wybór koordynatora koła na 3-letnią kadencję 2022-2025.

2. Omówienie problemu

Jak analizować środowisko wewnętrzne jednostki organizacyjnej?  

Podczas spotkania przedstawione zostanie zastosowanie wybranych elementów modelu 7S McKinseya. 

Prelegent: Małgorzata Lala - Absolwentka kierunku Finanse i bankowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Biegły rewident, audytor wewnętrzny (CIA, MF). Ponad 20 lat doświadczenia jako audytor zewnętrzny i wewnętrzny. Obecnie zarządzająca 18-osobową komórką audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych. Uczestniczka studiów MBA na SGH.

Osoby planujące uczestnictwo w spotkaniu proszę o zgłoszenia na adres mailowy kamendyk@wp.pl  z podaniem imienia, nazwiska, nr członkowskiego IIA (dotyczy członków IIA) oraz aktualnego adresu mailowego i telefonu kontaktowego.

 Za część merytoryczną spotkania zostaną przyznane godziny CPE.

Nazwa użytkownika