IIA | O-nas | Organy Instytutu | Komisja Certyfikacyjna

Komisja Certyfikacyjna

Komisja Certyfikacyjna

Zgodnie z postanowieniami Statutu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, do zakresu działania Komisji Certyfikacyjnej należy:

a) przygotowanie procesu egzaminów dla Certyfikowanych Audytorów Wewnętrznych oraz innych certyfikatów zawodowych Instytutu Audytorów Wewnętrznych;
b) nadzorowanie procesu rozwoju kwalifikacji zawodowych.

Komisja Certyfikacyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybieranych przez Zarząd.

Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej wybierany jest spośród składu Zarządu i ponosi osobistą odpowiedzialność za właściwą realizację wszystkich procedur związanych z przeprowadzaniem egzaminów certyfikacyjnych Instytutu Audytorów Wewnętrznych.

Komisja Certyfikacyjna składa sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji na Walnym Zebraniu Członków.

Nazwa użytkownika