Doroczna Konferencja IIA Polska, 13 - 14 czerwca 2018 r., Hotel Marriott w Warszawie
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Organy Instytutu | Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu, Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Zarządu oraz innych jednostek organizacyjnych Instytutu.

Nazwa użytkownika