IIA | O-nas | Posiedzenia zarządu | Informacja po Posiedzeniu Zarządu w dniu 09 listopada 2023 r.

Informacja po Posiedzeniu Zarządu w dniu 09 listopada 2023 r.

Informacja po Posiedzeniu Zarządu w dniu 09 listopada 2023 r.

W dniu 09 listopada odbyło się Posiedzenie Zarządu IIA Polska. 

Nazwa użytkownika