IIA | O-nas | Zarząd | Dr inż. Elżbieta Paliga

Dr inż. Elżbieta Paliga

Dr inż. Elżbieta Paliga

Członek Zarządu IIA Polska

Doktor Nauk o Zarządzaniu i Jakości (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Były koordynator i współzałożyciel Koła Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Członek honorowy IIA Polska. Pełnione funkcje w IIA Polska - Koordynator Branżowego Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Administracji Publicznej IIA Polska, Członek Komisji Etyki. 

Ponad 25 letni staż pracy w m.in: w administracji rządowej, samorządowej, w tym 14 letni staż na stanowisku kierowniczym. Ponad 5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości.  Obecnie pracownik Uczelni Wyższej.  Posiada m.in. certyfikaty: CICA, CRMA, egzamin państwowy na audytora wewnętrznego w MF, Internal Quality Assessment Validator, ISO 27001, 9001. Ukończyła studia podyplomowe: Master of Public Administration, Zarządzanie w biznesie o specjalności finanse firm, Audyt i Kontrola Finansowa, Akademię Zarządzania IT Administracji Publicznej w Warszawie na kierunku Informatyka ze specjalnością systemy zarządzania. Posiada uprawnienia samodzielnego księgowego bilansisty oraz uprawnienia lustratora nadanego przez Krajową Radę Spółdzielczą. Otrzymała stypendium rządowe w Indii - Noida ICISA - Center Audit , International Training - The audit of social problems. Odbyła staże zagraniczne w Brukseli, w Komisji Europejskiej - Biuro Audytu IAS, w Kopenhadze, w Międzynarodowej Szkole Letniej - Copenhagen Business School -New crisis in public management and the effect of service delivery - the impact of financial cutbacks preliminary program. Wykładowca na studiach i studiach podyplomowych. Autorka publikacji naukowych.

 

Obszary odpowiedzialności w Zarządzie IIA Polska

  • Edukacja;
  • Współpraca z organizacjami i instytucjami;
  • Koła Regionalne.

Nazwa użytkownika