IIA | O-nas | Zarząd | Iwona Bogucka

Iwona Bogucka

Iwona Bogucka

Skarbnik IIA Polska

Prawnik, specjalista prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Biegły sądowy z audytu wewnętrznego. Analityk zarządzania. Ekspert w zakresie reguł dowodowych między innymi w audycie wewnętrznym i kontroli wewnętrznej. Doświadczony validator i facylitator.

Posiadaczka uznanych międzynarodowych i krajowych kwalifikacji CRMA, QA Validator, egzamin państwowy na audytora wewnętrznego, audytor SZBI. Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznymi z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami publicznymi.

Doświadczony wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultantka, a także autorka i współautorka publikacji naukowych.

Prezes IIA Polska w latach 2020-2023. 

Aktywny członek największej organizacji zawodowej w Polsce. Pełnione funkcje w IIA Polska – sekretarz Zarządu IIA Polska w latach 2015-2017, wcześniej sekretarz Komisji Nominacyjnej. 

Wiceprezes IIA Polska w kadencji 2017-2020. 

Od 2016 roku Redaktor Naczelna Magazynu „Audyt i Zarządzanie” wydawanego przez IIA Polska.

 

Nazwa użytkownika