IIA | O-nas | Zarząd | Iwona Bogucka

Iwona Bogucka

Iwona Bogucka

Prezes

Absolwentka prawa oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu kompetencji menedżerskich, doradztwa podatkowego, audytu wewnętrznego poprzez kryminalistykę i prawo dowodowe do systemów IT, analityk zarządzania, MBA, DBA, LL.D.
Analityk zarządzania. Ekspert w zakresie reguł dowodowych między innymi w audycie wewnętrznym i kontroli wewnętrznej. Doświadczony validator i facylitator.

Posiadaczka uznanych międzynarodowych i krajowych kwalifikacji CRMA, QA Validator, LA ISO 27001 i LA ISO 22301 i ISO 31000 egzamin państwowy na audytora wewnętrznego, audytor SZBI. Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznymi z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami publicznymi.

Doświadczony wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultantka, a także autorka i współautorka publikacji naukowych i popularyzacyjnych.

Aktywny członek największej organizacji zawodowej w Polsce. Pełnione funkcje w IIA Polska - sekretarz Zarządu IIA Polska w latach 2015-2017, wcześniej sekretarz Komisji Nominacyjnej. 

Wiceprezes IIA Polska w kadencji 2017-2020. 

Od 2016 do 2020 roku Redaktor Naczelna Magazynu „Audyt i Zarządzanie” wydawanego przez IIA Polska.

Nazwa użytkownika