IIA | O-nas | Zarząd | Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Członek Zarządu IIA Polska

Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Członek IAW IIA Polska, certyfikowany audytor sektora publicznego (CGAP), certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów (698/2004), Internal Quality Assessment/Validator, posiada certyfikat zapewnienia zarządzania ryzykiem (CRMA).

Autorka publikacji w miesięczniku rachunkowość nr 11/2011 „Specyfika badania sprawozdań finansowych publicznych uczelni wyższych” oraz  publikacji w zeszytach naukowych „Audyt wewnętrzny jako źródło systematycznej oceny” -  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Autorka polskiego tłumaczenia arkuszy  do samooceny według metodologii IIA Global z podręcznika Quality Assessment Manual oraz podręcznika IIA Global „Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym”.

Nazwa użytkownika