IIA | O-nas | Zarząd | Łukasz Borowski

Łukasz Borowski

Łukasz Borowski

Skarbnik IIA Polska

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony menedżer, certyfikowany audytor MF (certyfikat w 2004 r.).
Od września 2003 r. pracownik komórki audytu w ZUS – ostatnio Wicedyrektor Departamentu Audytu. Następnie przez ponad 4 lata na stanowisku menedżerskim w pionie strategicznym - Prezesa Zakładu - oraz PMO. Obecnie dyrektor biura w firmie audytorskiej, wspólnik w spółce rewidenckiej oraz audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.
Szerokie doświadczenie zawodowe: aktywna, permanentna, praktyka zawodowa w kluczowych obszarach zarządzania, audytu i zarządzania ryzykiem. Udział w kształtowaniu największej komórki audytu w jsfp w Polsce (DA w ZUS): projektowanie i wdrażanie uregulowań w zakresie audytu, koordynacja zadań audytowych, kierowanie złożonymi projektami. Propagator audytu realizowanego w partnerstwie z kierownikiem jednostki. Współtwórca koncepcji zarządzania ryzykiem w ZUS. Doświadczony audytor/kontroler projektów współfinansowanych ze środków UE. Trener – prowadzi szkolenia z zarządzania ryzykiem oraz QA.
Certyfikat Internal Audit Quality Assessment – IIA.

Aktywny członek największej organizacji audytorskiej w Polsce: obecnie czwarta kadencja w Zarządzie IIA Polska. Skarbnik Instytutu.
Liczne dyplomy ukończenia specjalistycznych szkoleń, m.in. audytor wewnętrzny wg normy ISO/IEC 27001 oraz zarządzanie ryzykiem wg normy 31000; M_o_R Foundation, Międzynarodowe Standardy Biznesu – Rachunkowość; Audyt zamówień publicznych; Audyt Gospodarności/Efektywnościowy E&Y Academy of Business i wiele innych.

 

Nazwa użytkownika