IIA | O-nas | Zarząd | Marzena Staniszewska

Marzena Staniszewska

Marzena Staniszewska

I Wiceprezes IIA Polska

Audytor wewnętrzny MF, QA, Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska wewnętrznego w organizacjach, jakości i  budowania zaufania do zawodu audytora wewnętrznego . Od 32 lat w administracji publicznej, na stanowiskach samodzielnych lub związanych z kierowaniem zespołami  w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz  Instytutu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką i doświadczeniem  zawodowym. Doradca ds. etyki.

Nazwa użytkownika