IIA | O-nas | Zarząd | Sebastian Burgemejster

Sebastian Burgemejster

Sebastian Burgemejster

Członek Zarządu IIA Polska

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji.

Propagator idei zintegrowanego GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Wieloletni członek zarządu

i Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Zasiadający w Radzie Fundacji BuildingBlocks, Komitecie Audytu MSZ.

Partner zarządzający spółek doradczo-edukacyjnych działających na rynku polskim i międzynarodowym. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów z

awodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CPDSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF, COBIT2019F, Advanced SOC.

Akredytowany trener ISACA. Aktywny członek stowarzyszeń IIA, ISSA, OCEG, ISACA, Komitetu Technicznego PKN oraz grup roboczych przy Ministrze Cyfryzacji

Nazwa użytkownika