IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Zarząd | Sebastian Burgemejster

Sebastian Burgemejster

Sebastian Burgemejster

Prezes IIA Polska

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, CSXF, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń zawodowych IIA (Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu/Sekretarz, Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej) oraz ISACA (Członek Komisji Rewizyjnej). Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Profesjonalista zorientowany na rozwiązywanie problemów i usprawnianie procesów. Zdolny do radzenia sobie ze złożonymi problemami zarówno jako członek zespołu, wykładowca, trener, kierownik projektu, członek komitetu sterującego jak i lider. Świadomy wpływu różnych elementów kultury organizacyjnej na zdolność organizacji do osiągania celów.

Wieloletni szef komórki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kierownik projektu, ekspert i konsultant zewnętrzny w trakcie realizacji projektów audytowych, wdrożeniowych i doradczych dla dużych instytucji państwowych i prywatnych z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa i IT. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów.

Obecnie zarządzający obszarem, w skład którego wchodzą funkcje compliance, certyfikacji służb żeglugi powietrznej, audytu zgodności, oceny dostawców, Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz zarządzania procesowego.

Nazwa użytkownika