IIA | Publikacje | Praktyczny Poradnik: Zarządzanie Ciągłością Działania

Praktyczny Poradnik: Zarządzanie Ciągłością Działania

Praktyczny Poradnik: Zarządzanie Ciągłością Działania

Cena:
29.00
/
0.00
** zł

Zgodnie z dewizą „Progress Through Sharing” przekazujemy polskie wydanie Praktycznego Poradnika: Zarządzanie Ciągłością Działania (ang. Practice Guide: Business Continuity Management).

Poradnik wskazuje na kluczowe znaczenie systemu zarządzania ciągłością działania dla prawidłowego funkcjonowania organizacji, a także akcentuje pozycję audytu wewnętrznego, jako istotnego partnera dla interesariuszy organizacji odpowiedzialnych za proces zarządzania kryzysowego w obszarze IT.

Dokument jest źródłem cennego odniesienia do stworzenia skutecznego systemu BCM i wskazuje kierunek dla zapewnienia ciągłości infrastruktury krytycznej, aplikacji biznesowych i systemów IT - w trakcie i po kryzysie.

Wyrażamy nadzieję, iż ten Poradnik będzie stanowić istotne wsparcie dla audytorów wewnętrznych oraz dla klientów audytu wskazując na zapewnienie odpowiednich ról i funkcji podczas kryzysu oraz dostarczanie wskazówek do:

określenia roli audytu wewnętrznego we wszystkich etapach kryzysu;
wskazania sposobu i kluczowych elementów oceny dokonywanej przez funkcję audytu wewnętrznego dla elementów BCM.

Poradnik zawiera także listę kontrolną oceny ryzyka, przykładowy program audytu oraz słownik pojęć.

Dodatkowym argumentem w pracy profesjonalnie działających Audytorów Wewnętrznych będzie odniesienie głównych elementów zarządzania ciągłością działania do Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Andrzej Brągiel, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego IIA Polska i Sebastian Burgemejster, Wiceprezes IIA Polska

 

Publikacja jest dostępna dla członków IIA Polska po zalogowaniu.

Osoby, które nie są członkami IIA Polska mogą zakupić powyższą publikację. 

Formularz zamówienia

 

Osoby zainteresowane zamówieniem publikacji proszone są o wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza skanem na adres e-mail: office@iia.org.pl

Nazwa użytkownika