IIA | Publikacje | Praktyczny Przewodnik: Audytowanie Grantów w Sektorze Publicznym. Rekomendowany Przewodnik.

Praktyczny Przewodnik: Audytowanie Grantów w Sektorze Publicznym. Rekomendowany Przewodnik.

Praktyczny Przewodnik: Audytowanie Grantów w Sektorze Publicznym. Rekomendowany Przewodnik.

Cena:
0.00
/
0.00
** zł

Coraz więcej organizacji z sektora publicznego korzysta z dotacji aby korzystać z obsługi zewnętrznej przy dostarczaniu usług dla ludności. Działalność audytu wewnętrznego dodaje wartości zarówno przy administrowaniu jak i zarządzaniu dotacjami poprzez zapewnienie, że zastosowane systemy kontrolne działają sprawnie i skutecznie w odniesieniu do całego cyklu operowania dotacjami.

Niniejszy Praktyczny Przewodnik oferuje wgląd, z perspektywy zarówno dotującego jak i korzystającego z dotacji, w narzędzia do audytowania dotacji. Tematy opisane w przewodniku to:

Cykl funkcjonowania grantu wraz z działaniami podczas każdej fazy;
Administracja i proces zarządzania dla dotujących i dotowanych;
Planowanie działań w celu oszacowania grantów;
Przykłady matryc dotyczące ryzyka i kontroli;
Przegląd działań dla audytorów wewnętrznych;
Rozważania dotyczące poprawy administrowania i zarządzania grantami.

Publikacja jest dostępna tylko dla członków IIA Polska po zalogowaniu.

Nazwa użytkownika