IIA | Publikacje | Trzy linie obrony – zaktualizowany model trzech linii obrony IIA, 2020 r.

Trzy linie obrony – zaktualizowany model trzech linii obrony IIA, 2020 r.

Trzy linie obrony – zaktualizowany model trzech linii obrony IIA, 2020 r.

Autor: 
Praca zbiorowa
Cena:
0.00
/
0.00
** zł

To, czy audyt wewnętrzny uczestniczy w organach nadzorczych organizacji i komitetach wykonawczych, zależy w dużej mierze od tego, co kierownictwo definiuje jako zakres pracy audytu wewnętrznego. Dla organizacji, które rozszerzają rolę audytu wewnętrznego poza zapewnienie sprawozdawczości finansowej, obejmując kwestie operacyjne i strategiczne, audyt wewnętrzny ma doskonałą okazję do dodania wartości organizacji poprzez uczestnictwo w różnych organach nadzorczych i komitetach wykonawczych. Niniejszy dokument zawiera przykłady, w których audyt wewnętrzny może przynieść wartość dodaną, zawiera również pytania, które kierownictwo powinno zadać przed wystosowaniem zaproszenia do udziału audytu w organach i komitetach, a także przedstawia środki ostrożności, które należy podjąć podczas uczestnictwa, aby zapewnić że obiektywizm audytu wewnętrznego pozostanie nienaruszony.

W załączeniu link, gdzie można pobrać bezpłatny egzemplarz publikacji.

Nazwa użytkownika