IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Inne Wydarzenia | Komitety Audytu i Ryzyka. Nowe przepisy UE oraz najlepsze praktyki.

Komitety Audytu i Ryzyka. Nowe przepisy UE oraz najlepsze praktyki.

Komitety Audytu i Ryzyka. Nowe przepisy UE oraz najlepsze praktyki.

23.07.2015

ECIIA i FERMA opracowały wspólnie publikację dotyczącą komitetów audytu i ryzyka.

“Kryzys finansowy z 2008 roku najlepiej pokazał, że monitorowanie i kontrola prowadzone przez Komitety Audytu i Ryzyka nie były wystarczająco skuteczne, aby wykryć główne ryzyka, które doprowadziły do kryzysu. W celu poprawy sytuacji, władze europejskie zareagowały wprowadzeniem nowych regulacji. W zmieniającym się środowisku, gdzie obciążenia regulacyjne i biznesowe ciągle narastają dla każdej organizacji ważne jest wprowadzenie efektywnego i zintegrowanego modelu ładu organizacyjnego1. Rola i współpraca Komitetu Ryzyka i Komitetu Audytu jest kluczowa. Równie ważne jest, aby model „3 linii obrony” był efektywnie wprowadzony, a zarządzanie ryzykiem i działania audytu wewnętrznego było właściwie koordynowane. Nie zapominajmy, że jednym z największych ryzyk przed którymi stają Rady2 i Komitety Audytu, jest ryzyko niedostrzeżenia zagrożenia, dopóki to zagrożenie nie „zapuka do drzwi”. Jestem bardzo zadowolony z tego, że razem z FERMA byliśmy w stanie wypracować wspólne stanowisko dotyczące roli Komitetów Audytu i Komitetów Ryzyka wraz ze wskazówkami, które pomogą usprawnić działania tych komitetów.

Thijs Smit

Prezes ECIIA”

Komitety Audytu i Ryzyka. Nowe przepisy UE oraz najlepsze praktyki

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika