XIV Konferencja PolCAAT 11.12.2018 r. więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Stanowisko IIA - Dlaczego zgodność ma znaczenie

Stanowisko IIA - Dlaczego zgodność ma znaczenie

Stanowisko IIA - Dlaczego zgodność ma znaczenie

06.11.2018

Zapraszamy do zapoznania się ze Stanowiskiem IIA - Dlaczego zgodność ma znaczenie. 

Audyt wewnętrzny jest przeprowadzany w różnych środowiskach prawnych i kulturowych, w organizacjach różniących się pod względem rodzaju działalności, wielkości, złożoności i struktury, a także przez osoby z danej organizacji lub spoza niej. Jednak bez względu na środowisko audyt wewnętrzny jest zasadniczym składnikiem efektywnego ładu organizacyjnego i podstaw powodzenia organizacji. Aby jak najlepiej służyć organizacji i budować zaufanie interesariuszy, działalność audytu wewnętrznego musi charakteryzować się najwyższym poziomem kompetencji zarówno zawodowych jak i etycznych, gwarantujących spójne i rzetelne dostarczanie, opartego na ryzyku, obiektywnego zapewnienia, a także doradztwa i wnikliwego przeglądu. Audyt wewnętrzny jest najbardziej skuteczny wówczas, gdy jego zasoby, kompetencje i struktura odpowiadają strategii organizacji i są zgodne z Międzynarodowymi Ramowymi Zasadami Praktyki Zawodowej (IPPF) wydanymi przez The Institute of Internal Auditors (IIA).
Stanowisko dostępne jest w zakładce publikacje: Link
 

Nazwa użytkownika