IIA | Publikacje | Stanowisko IIA - Dlaczego zgodność ma znaczenie

Stanowisko IIA - Dlaczego zgodność ma znaczenie

Stanowisko IIA - Dlaczego zgodność ma znaczenie

Cena:
0.00
/
0.00
** zł

Audyt wewnętrzny jest przeprowadzany w różnych środowiskach prawnych i kulturowych, w organizacjach różniących się pod względem rodzaju działalności, wielkości, złożoności i struktury, a także przez osoby z danej organizacji lub spoza niej. Jednak bez względu na środowisko audyt wewnętrzny jest zasadniczym składnikiem efektywnego ładu organizacyjnego i podstaw powodzenia organizacji. Aby jak najlepiej służyć organizacji i budować zaufanie interesariuszy, działalność audytu wewnętrznego musi charakteryzować się najwyższym poziomem kompetencji zarówno zawodowych jak i etycznych, gwarantujących spójne i rzetelne dostarczanie, opartego na ryzyku, obiektywnego zapewnienia, a także doradztwa i wnikliwego przeglądu. Audyt wewnętrzny jest najbardziej skuteczny wówczas, gdy jego zasoby, kompetencje i struktura odpowiadają strategii organizacji i są zgodne z Międzynarodowymi Ramowymi Zasadami Praktyki Zawodowej (IPPF) wydanymi przez The Institute of Internal Auditors (IIA).

Publikacja dostępna jest w załączniku. 

Nazwa użytkownika

Załączniki

Stanowisko IIA - Dlaczego zgodność ma znaczenie

Pobierz Pokaż