IIA | Aktualnosci | Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie szkoleń IIA Polska

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie szkoleń IIA Polska

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie szkoleń IIA Polska

31.10.2023

Zarząd Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska poszukuje wykonawców szkoleń, które będę prowadzone w 2024 roku.

Zapraszamy do składania ofert osoby fizyczne, jak również podmioty gospodarcze i organizacje.

Wykonawca usługi szkoleniowej powinien dysponować odpowiednim potencjałem kadrą szkoleniową/trenerską z odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem, wiedzą ekspercką i uprawnieniem w danej dziedzinie, o ile wymaga tego przepis prawa, norma, standard by posługiwać się odpowiednimi certyfikatami i uprawnieniami.

Osoby bądź podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza i przesłania go drogą e-mailową do Biura IIA Polska na adres: office@iia.org.pl  w terminie do 30 listopada 2023 r.

Oferty przedłożone w terminie zostaną poddane analizie i ocenie przez Zarząd IIA Polska na podstawie wypełnionego prawidłowo formularza. W trakcie analizy i oceny ofert Zarząd IIA Polska zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dodatkowe informacje, wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w formularzu treści nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zarząd IIA Polska

Formularz zgłoszeniowy_szkolenia IIA Polska

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika