IIA | Kalendarium | Wydarzenia | Warsztat: Wybrane aspekty procesu analizy informacji (analiza śledcza).

Warsztat: Wybrane aspekty procesu analizy informacji (analiza śledcza).

Warsztat: Wybrane aspekty procesu analizy informacji (analiza śledcza).

 

Dzień do po Konferencji Dorocznej zapraszamy członków IIA Polska na warsztat: Wybrane aspekty procesu analizy informacji (analiza śledcza).

Program warsztatu.

  §  Omówienie elementów cyklu informacyjnego

  §  Istota i ocena źródeł informacji

  §  Proces wnioskowania (w tym rozumowanie zawodne i niezawodne)

  §  Czynniki wpływające na jakość analizy (błędy analityczne)

 

Adresaci warsztatu: audytorzy, kontrolerzy.

Czas  trwania - 4 godziny.

Godziny : 10:00-15:00 ( z przerwą na lunch)

 

Korzyści dla uczestników warsztatu:

- znajomość metodyki zarządzania informacją stosowanej przez organy ścigania i służby specjalne,

- świadomość praktycznych aspektów związanych z oceną informacji i ich źródeł

- wiedza na temat procesu wnioskowania zawodnego i niezawodnego

- świadomość błędów procesu rozumowania wpływających negatywnie na wyniki procesu analitycznego

 

Cena uczeststnictwa w warsztacie:

  • 950.00 zł + 23% VAT – członkowie IIA Polska
  • 855.00 zł + 23% VAT – członkowie IIA Polska uczestnicy Konferencji Dorocznej IIA Polska

 

Cena obejmuje: materiały, serwis kawowy, lunch.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu.

Oświadczenie VAT dla jsfp -

Termin warsztatu: 7 czerwca 2024 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 23 maja 2024 r.

Za udział w warsztacie uczestnicy otrzymają 4 godziny CPE.

 

Warsztat poprowadzi Pan Rafał Hryniewicz

Rafał Hryniewicz – prezes zarządu E-nform Sp. z o.o. Były funkcjonariusz Policji oraz służb specjalnych z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Jako oficer pionu kryminalnego Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnego rodzaju przestępstw, w tym gospodarczych. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez kilka lat zarządzał jako zastępca naczelnika, a następnie naczelnik wydziału profesjonalną komórką analityczną (analiza strategiczna i kryminalna), odpowiedzialną m.in. za identyfikowanie i monitorowanie systemowych zagrożeń państwa o charakterze korupcyjnym i ekonomicznym.

Od czasu odejścia ze służby zajmuje się zagadnieniami związanymi m.in. z whistleblowingiem, przeciwdziałaniem korupcji, kontrolą wewnętrzną, bezpieczeństwem organizacji. W jednej ze spółek Skarbu Państwa odpowiadał za pion kontroli wewnętrznej, a następnie bezpieczeństwa wewnętrznego. Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie norm ISO 9001 i 27001. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych problematyce compliance, kontroli i audytu oraz autor publikacji poświęconych tematyce whistleblowingu oraz przeciwdziałania korupcji.

 

Formularz zgłoszeniowy - warsztat 07.06.2024 r.

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika