IIA | Kalendarium | Wydarzenia | Zapisz w kalendarzu! Webinarium „Are we, internal auditors, as objective and as ethical as we think we are?” już 27 listopada br.

Zapisz w kalendarzu! Webinarium „Are we, internal auditors, as objective and as ethical as we think we are?” już 27 listopada br.

Zapisz w kalendarzu! Webinarium „Are we, internal auditors, as objective and as ethical as we think we are?” już 27 listopada br.

 

Obiektywizm jest jedną z czterech zasad, których przestrzegają audytorzy wewnętrzni. Jednak najnowsze badania pokazują, że bycie obiektywnym jest prawie niemożliwe z powodu naszych uprzedzeń. Podczas webinarium uczestnicy za pomocą ćwiczeń i narzędzi ocenią własne uprzedzenia i dowiedzą się, jak poprawić obiektywizm w pracy audytora wewnętrznego.

Webinarium poprowadzi Matej Drašček, PhD, dyrektor finansowy, audytor wewnętrzny, wykładowca akademicki, członek komitetów audytu. Doświadczony trener oraz autor książek.

Zapisz się już dzisiaj!

GRUPA DOCELOWA:

- Dyrektorzy ds.

- Audytorzy wewnętrzni

- Specjaliści ds. zgodności

 

CELE WEBINARIUM:

Kluczowe wnioski:

- Rozpoznawanie typowych uprzedzeń poznawczych u audytorów wewnętrznych

- Znaczenie identyfikacji uprzedzeń w modelach ryzyka

- Poznanie narzędzi usprawniających podejmowanie decyzji

 

Webinarium będzie miało charakter interaktywny, ponieważ uczestnicy będą musieli wykonać szereg zadań. Dzięki temu dowiedzą się, jak uprzedzenia działają w prawdziwym życiu i sytuacjach. Niektóre z uprzedzeń, które uczestnicy poznają, to:

- Stronniczość

- Efekt Dunninga i Krugera

- uprzedzenie dotyczące przetrwania

- Stronniczość autorytetu

- Efekt ramowania

- Błąd stawki bazowej

- Błąd hazardzisty

- Błąd potwierdzenia

- Zasada szczytu

- Heurystyka dostępności itp.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak

CZAS TRWANIA: 100 minut

JĘZYK WEBINARIUM: Angielski

PŁATNOŚĆ:

Webinarium bezpłatne dla członków IIA Polska

Dla pozostałych osób cena za udział to 100 zł netto (123 zł brutto). Prosimy o wypełnienie załączanego formularza.

Zapraszamy na webinarium.

Przy rejestracji prosimy o podanie pełnego imienia i nazwiska, numeru członkowskiego GAN (dotyczy członków IIA; pozostałe osoby powinny wpisać NIE) oraz aktualnego adresu e-mail, ponieważ certyfikaty będą wystawiane automatycznie po webinarium.

 


OVERVIEW:

Objectivity is one of four principles internal auditors obey. But the latest research shows that to be objective is almost impossible because of our biases. During webinar the participants will through exercises and tools assess their own biases and learn how to improve their objectivity in their internal audit jobs.

The webinar will be led by Matej Drašček, PhD, CFO, internal auditor, university lecturer, member of audit committees. Experienced trainer and author of books.

 

REGISTER TODAY!

 

TARGET AUDIENCE:

• Chief Audit Executives

• Internal auditors

• Compliance officers

 

WEBINAR OBJECTIVES:

Key takeaways:

• Recognize typical cognitive biases in internal auditors

• Importance of identifying biases in model risks

• Learn the tools to improve the decision making

 

WEBINAR CONTENT:

The seminar will be interactive as there will be a series of tasks that the participants will have to perform. As such they will get to know how biases work in real life and situations. Some of the biases that the participants will get to know are:

• Bias bias

• Dunning – Kruger effect

• Survivorship bias

• Authority bias

• Framing effect

• Base Rate Fallacy

• Gambler’s fallacy

• Confirmation bias

• The peak end rule

• Availability heuristic etc.

 

PREREQUISITES: None

DURATION: 100 minutes

LANGUAGE: English

PAYMENT:

The webinar is free for IIA Poland members.

For non-members, the price for participation is 100 PLN net (123 PLN gross). Please fill out the attached form.

 

Join us for the webinar!

When registering, please provide your full name, please enter your membership numer (for IIA members; for non-members pls enter NO) and current email address, as certificates will be issued automatically after the webinar.

Formularz zgłoszeniowy na webinarium - dla osób, które nie są członkami IIA

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika