IIA | Node | Audyt finansowy

Audyt finansowy

Audyt finansowy

Prowadzący: 
Mirosław Stasik
 

Opis szkolenia: Przedstawione zostaną podstawy audytu finansowego, w tym podstawy: sprawozdawczości finansowej, wyceny aktywów i pasywów, ewidencji księgowej, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz różnic w podejściu do audytu pomiędzy biegłym rewidentem a audytorem wewnętrznym. Zaprezentowane zostaną również główne obszary ryzyka nadużyć w obszarze sprawozdań finansowych, z podaniem sposobów popełniania nadużyć, wpływu na sprawozdanie finansowe i postrzeganą kondycję finansową firmy, luk w systemach kontroli wewnętrznej wykorzystywanych w poszczególnych schematach nadużyć oraz możliwości prewencji i detekcji. Wskażemy główne ryzyka w poszczególnych obszarach oraz sposób opracowywania programów audytu dla poszczególnych kategorii sprawozdania finansowego.

Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej i audytu finansowego nie jest niezbędna do udziału w niniejszym szkoleniu, ale posiadanie jej na przynajmniej podstawowym poziomie umożliwi uzyskanie pełni korzyści z uczestnictwa w szkoleniu.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w  formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Wykładowca: Mirosław Stasik

Program szkolenia

Miejsce szkolenia:

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor, Warszawa

 

Termin szkolenia: 25-27.09.2023 r.

Godziny szkolenia: 09.00-16.00

 

Cena szkolenia:

dla członków IIA Polska - 1,800.00 zł netto / 2,214.00 zł brutto

dla pozostałych osób - 2,300.00 zł netto / 2,829.00 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, a ze względów administracyjnych nie mogące przesłać od razu formularza zgłoszeniowego, proszone są o przesłanie takiej informacji mailem do biura IIA Polska (office@iia.org.pl).

Oferowane zniżki:

  • 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
  • 10% zniżki dla członków ISACA, PIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, przerwy kawowe i lunche, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia, czyli certyfikaty CPE (Continuing Professional Education) uznawanych na całym świecie w zakresie raportowania wyników doskonalenia zawodowego dla posiadaczy certyfikatów CIA, CGAP, CCSA, CRMA oraz CFSA.

 

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić oświadczenie:

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT.

 

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 21 godzin CPE.

 

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

Nazwa użytkownika