IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Branżowe Koło Finansowe IIA Polska | O-nas | Po spotkaniu Branżowego Koła Finansowego IIA Polska

Po spotkaniu Branżowego Koła Finansowego IIA Polska

Po spotkaniu Branżowego Koła Finansowego IIA Polska

W ramach Branżowego Koła Finansowego IIA Polska odbyły się warsztaty dla kierowników projektów audytowych „SPOCO narzędziownik, czyli jak podnieść komfort, wydajność i skuteczność pracy dla kierowników projektów audytowych” w trakcie których uczestnicy mieli okazję przetrenować umiejętności i nawyki lidera, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie zespołu. Efektem ćwiczeń były konkluzje, że warto z ludźmi rozmawiać i w pracy i w życiu prywatnym, a sposób prowadzenia rozmowy ma wpływ na otrzymywane informacje.

Bardzo dziękuję prowadzącemu warsztaty Tomaszowi Dzida, który w profesjonalny i interesujący sposób przeprowadził uczestników przez postawione im wyzwania.

Anna Janiszewska

Koordynator Branżowego Koła Finansowego 

Nazwa użytkownika