Doroczna Konferencja IIA Polska, 13 - 14 czerwca 2018 r., Hotel Marriott w Warszawie
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Branżowe Koło Finansowe IIA Polska

Branżowe Koło Finansowe IIA Polska

Branżowe Koło Finansowe IIA Polska

 

Dnia 28.10.2011 r. powstało pierwsze koło branżowe IAW IIA Polska. Swoją działalnością obejmuje szeroko rozumiany sektor finansowy (w tym bankowość i ubezpieczenia).

W związku z wyborem na Członka Zarządu Rafała Nikodyma, Koordynatorem Branżowego Koła Finansowego została Anna Janiszewska, CIA, - starszy audytor zatrudniony obecnie w PKP CARGO S.A., z doświadczeniem w instytucji finansowej. Członek Branżowego Koła Finansowego od początku jego istnienia. Lider programu „Mentoring". Jej największe pasje to rozwijanie ludzi i uprawianie sportu.

Członkowie Koła mają okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów, nawiązania współpracy z np. organami nadzoru oraz integracji w środowisku audytorów. Spotkania Branżowego Koła Finansowego są otwarte dla wszystkich zainteresowanych (również dla osób niebędących jeszcze członkami IIA). Spotkania Branżowego Koła Finansowego będą odbywały się co dwa miesiące, o czym będziemy informowali na bieżąco na stronie IIA Polska oraz na profilu IIA Polska na Facebook'u. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach Branżowego Koła Finansowego wszystkich zainteresowanych.

kontakt: a.janiszewska@iia.org.pl 

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie

Wiadomości z koła finansowego Pokaż wszystkie

Załączniki

Sprawozdanie BKF 2014

Pobierz Pokaż

Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Branżowego Koła Finansowego za 2014 rok.

Strategia koła 2015

Pobierz Pokaż