IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Branżowe Koło Finansowe IIA Polska | O-nas | Spotkanie Branżowego Koła Finansowego - 25 września 2018 r.

Spotkanie Branżowego Koła Finansowego - 25 września 2018 r.

Spotkanie Branżowego Koła Finansowego - 25 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na powakacyjne spotkanie Branżowego Koła Finansowego.

Temat: „Planowanie w audycie, czyli czemu nie pójdziecie do nich?”

Czas: 25 września 2018 r. godz. 17.00 – 19.00

Miejsce: Świętokrzyska 20, Warszawa, numer sali zostanie podany w terminie późniejszym,

Prelegent: Maciej Piołunowicz

Maciej Piołunowicz od 9 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22 osobowym zespołem audytorów. Wcześniej pracował między innymi w BZ WBK i NBP, również w audycie wewnętrznym. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, miedzy innymi w Gazecie Bankowej, Banku i Kredycie i miesięczniku Bank. Wykłada na studiach podyplomowych w SGH. Posiada certyfikat CIA.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału do dnia 20 września.

 

Pozdrawiam,

Anna Janiszewska

Koordynator BKF

Nazwa użytkownika