IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Branżowe Koło Finansowe IIA Polska | O-nas | Spotkanie Branżowego Koła Finansowego IIA Polska.

Spotkanie Branżowego Koła Finansowego IIA Polska.

Spotkanie Branżowego Koła Finansowego IIA Polska.

18 lutego 2016 roku, planowane jest spotkanie Branżowego Koła Finansowego. Tematem spotkania będą wyzwania stojące przed zakładami ubezpieczeń w związku z implementacja Solvency II.

Prelegentem będzie Katarzyna Kędziora.

Zapraszamy !

Nazwa użytkownika