IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Branżowe Koło Finansowe IIA Polska | O-nas | Spotkanie Branżowego Koła Finansowego IIA Polska - 17 marca br.

Spotkanie Branżowego Koła Finansowego IIA Polska - 17 marca br.

Spotkanie Branżowego Koła Finansowego IIA Polska - 17 marca br.

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Branżowego Koła Finansowego, które odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. (czwartek) w siedzibie IIA Polska, sala 214 (tak jak poprzednio).                                                                                                                                                                                                                 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00, a jego tematem będą wymogi FATCA. Temat zaprezentuje Marcin Dzięgielewski.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do poniedziałku, 14 marca.

 

Marcin Dzięgielewski

Ukończył studia wyższe na kierunku usługi finansowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na WAT w Warszawie i prawa podatkowego na SGH. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, audytu wewnętrznego i kontroli, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, regulacji  zakresu prawa podatkowego.

Praca zawodowa

Obecnie szef zespołu ds. opodatkowania działalności zagranicznej Grupy PZU. Od 2012 r. przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpieczeń w Insurance Europe przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Od 2006 r. do 2012 r. pracował jako Audytor Wewnętrzny w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA i Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń na Życie SA. Wcześniej m.in. audytor wewnętrzny w firmie z branży telekomunikacyjnej.

Działalność społeczna

Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska od 2007 r., w tym od 2011 r. Członek Sądu Koleżeńskiego. Od 2015 r. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

Hobby

Podróże po Azji, gotowanie, biegi, thrillery prawnicze.

 

 

Nazwa użytkownika