IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Branżowe Koło Finansowe IIA Polska | O-nas | Spotkanie Branżowego Koła Finansowego - 23 maja 2017 r.

Spotkanie Branżowego Koła Finansowego - 23 maja 2017 r.

Spotkanie Branżowego Koła Finansowego - 23 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Branżowego Koła Finansowego.

Czas i miejsce: Świętokrzyska 20, w dniu 23 maja 2017 r., g 17.00

Tym razem spotkanie przybierze formę dyskusji na temat  nowelizacji Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej a w szczególności o roli audytu wewnętrznego.

Rekomendacja dotyczy sektora bankowego, lecz jest wysoce prawdopodobne, że analogiczne rozwiązania będą w przyszłości zastosowane w sektorze ubezpieczeniowym.

Dyskusje będą moderować: Agnieszka Kruk i Monika Rosa.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie  uczestnictwa do dnia 19 maja 2017 r.

 

Pozdrawiam, i zapraszam,

Anna Janiszewska

Koordynator BKF

Nazwa użytkownika