Program Mentoring 2015

Program Mentoring 2015

Mamy przyjemność poinformować, że Branżowe Koło Finansowe IIA Polska przygotowało dla wszystkich członków Instytutu IIA program dedykowany do osobistego rozwoju – Mentoring.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Programie – po pilotażowej edycji w latach 2013/2014 możemy potwierdzić, że uczestnictwo w nim:

  • wpływa pozytywnie na rozwój zawodowy,
  • zapewnia wsparcie i profesjonalną pomoc,
  • daje możliwość poznania nowych umiejętności i technik,
  • zachęca również do autorefleksji i wzmacnia pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Koleżanki i Koledzy z BKF przygotowują platformę dla spotkań między osobami, które chcą dzielić się swoją wiedzą a osobami, które chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia kolegów – dzięki temu zostaną nawiązane relacje uczeń-mistrz.

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje o samej idei mentoringu.

Proces mentoringu polega na rozwoju osobistym mentee przy wsparciu osoby prowadzącej – mentora.

Mentor i mentee zawierają między sobą umowę, w której określają podstawowe zasady wzajemnej komunikacji – forma umowy zależy od woli osób zawierających ją.

Mentor i mentee wspólnie ustalają, jakie cele chcą osiągnąć w trakcie programu.

Mentor jest osobą, która poprzez zadawanie właściwych pytań, dawanie wskazówek, przekazywanie doświadczeń czy dzielenie się wiedzą sprawia, że mentee rozwija w sobie pożądane cechy, pogłębia wiedzę i zdobywa umiejętności. Mentee jest osobą, która korzysta z wiedzy i doświadczenia mentora, podąża za jego wskazówkami i w rezultacie rozwija się, rozszerza swoje kompetencje i pogłębia wiedzę. W tej relacji ważne jest nastawienie mentee na samodzielną pracę i rozwój pod kierunkiem mentora. Dla mentorów jest to okazja pogłębienia umiejętności rozwijania ludzi i osobista satysfakcja z wywarcia pozytywnego wpływu na życie zawodowe innych. Zarówno dla mentee jak i mentora program stwarza okazję do poszerzenia kręgu kontaktów zawodowych i integrację ze środowiskiem.

Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z tej formy rozwoju zawodowego i osobistego zapraszamy do kontaktu z Anią Janiszewską – Liderem Programu a.janiszewska@iia.org.pl.

Członkowie Łódzkiego Koła Regionalnego będą mieli okazję zapoznać się z założeniami programu mentoringu na najbliższym spotkaniu w marcu.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20.03.2015 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Nazwa użytkownika