IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors

Program Mentoring 2015

Program Mentoring 2015

Mamy przyjemność poinformować, że Branżowe Koło Finansowe IIA Polska przygotowało dla wszystkich członków Instytutu IIA program dedykowany do osobistego rozwoju – Mentoring.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Programie – po pilotażowej edycji w latach 2013/2014 możemy potwierdzić, że uczestnictwo w nim:

  • wpływa pozytywnie na rozwój zawodowy,
  • zapewnia wsparcie i profesjonalną pomoc,
  • daje możliwość poznania nowych umiejętności i technik,
  • zachęca również do autorefleksji i wzmacnia pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Koleżanki i Koledzy z BKF przygotowują platformę dla spotkań między osobami, które chcą dzielić się swoją wiedzą a osobami, które chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia kolegów – dzięki temu zostaną nawiązane relacje uczeń-mistrz.

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje o samej idei mentoringu.

Proces mentoringu polega na rozwoju osobistym mentee przy wsparciu osoby prowadzącej – mentora.

Mentor i mentee zawierają między sobą umowę, w której określają podstawowe zasady wzajemnej komunikacji – forma umowy zależy od woli osób zawierających ją.

Mentor i mentee wspólnie ustalają, jakie cele chcą osiągnąć w trakcie programu.

Mentor jest osobą, która poprzez zadawanie właściwych pytań, dawanie wskazówek, przekazywanie doświadczeń czy dzielenie się wiedzą sprawia, że mentee rozwija w sobie pożądane cechy, pogłębia wiedzę i zdobywa umiejętności. Mentee jest osobą, która korzysta z wiedzy i doświadczenia mentora, podąża za jego wskazówkami i w rezultacie rozwija się, rozszerza swoje kompetencje i pogłębia wiedzę. W tej relacji ważne jest nastawienie mentee na samodzielną pracę i rozwój pod kierunkiem mentora. Dla mentorów jest to okazja pogłębienia umiejętności rozwijania ludzi i osobista satysfakcja z wywarcia pozytywnego wpływu na życie zawodowe innych. Zarówno dla mentee jak i mentora program stwarza okazję do poszerzenia kręgu kontaktów zawodowych i integrację ze środowiskiem.

Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z tej formy rozwoju zawodowego i osobistego zapraszamy do kontaktu z Anią Janiszewską – Liderem Programu a.janiszewska@iia.org.pl.

Członkowie Łódzkiego Koła Regionalnego będą mieli okazję zapoznać się z założeniami programu mentoringu na najbliższym spotkaniu w marcu.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20.03.2015 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Nazwa użytkownika