IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Branżowe Koło Finansowe IIA Polska | Podwyższanie świadomości ekonomiczno – finansowo – prawnej

Podwyższanie świadomości ekonomiczno – finansowo – prawnej

Podwyższanie świadomości ekonomiczno – finansowo – prawnej

W ramach naszego projektu podwyższanie świadomości ekonomiczno-finansowo-prawnej Branżowe Koło Finansowe IIA Polska przypomina zasady dot. zastrzegania dokumentów.

400 mln zł - to łączna kwota 8,8 tys. prób wyłudzeń kredytów udaremnionych w 2014 r. dzięki Systemowi DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich.

Jednocześnie polecamy najnowszy Raport infoDOK za rok 2014 (do pobrania: http://dokumentyzastrzezone.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=117).

Zgubiłem dokumenty", "zgubiłem dowód osobisty", "ukradli mi paszport", "zgubiłem prawo jazdy" - gdy znajdą się Państwo w takiej sytuacji, należy jak najszybciej:

1. Powiadomić oddział banku, w którym posiadamy rachunek (chyba, że nie mamy konta bankowego, wtedy należy iść do banku, który przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów - aktualna lista na: www.DokumentyZastrzezone.pl) - tak postępujemy zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Powiadomienie polega na złożeniu wniosku o zastrzeżenie dokumentu - dyspozycja jest potrzebna, aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ.

2. Powiadomić najbliższą jednostkę policji- jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży.

3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - www.msw.gov.pl .

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE to ogólnopolski system zastrzegania skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości chroniący przed wyłudzeniami z ich użyciem. Informacje z jednego banku, poprzez System DZ są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i instytucji korzystających z Systemu. Na życzenie klienta może być wydane pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

Pozdrawiam,

Rafał Nikodym
Koordynator Branżowego Koła Finansowego IIA Polska

Nazwa użytkownika