IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Branżowe Koło Finansowe IIA Polska | Podsumowanie spotkania BKF IIA Polska z dnia 09/04/2015

Podsumowanie spotkania BKF IIA Polska z dnia 09/04/2015

Podsumowanie spotkania BKF IIA Polska z dnia 09/04/2015

W dniu 09 kwietnia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Koła Finansowego. Było to dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników dotycząca tematu „W jaki sposób komórka audytu wewnętrznego weryfikuje formularz samooceny BION przygotowany przez spółkę?”. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Kruk, menadżer audytu w banku oraz lider ds. certyfikacji CFSA i CRMA.

Uczestnicy wymienili się doświadczeniami w dotychczasowym sposobie obowiązkowej weryfikacji ankiety BION w bankach jak i sposobie podejścia do audytu innych zagadnień wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) tj. Rekomendacja D, Rekomendacja M i Rekomendacja U. Dyskutowano również o jednostkach jakie koordynują zarówno inspekcje KNFu jak i odpowiedzi na ich pisma w poszczególnych spółkach. Doprowadziło to także do rozmowy na temat działań za jakie są odpowiedzialne poszczególne komórki audytu wewnętrznego np. opiniowania jak i sposobu zamykania rekomendacji wydanych zarówno przez audyt jak i KNF po inspekcjach.

W podsumowaniu spotkania uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania Koła Finansowego w takiej formie i zaproponowali m.in. następujące tematy: metodyka audytu, sposób rocznego planowania audytów, sposób wyceny ryzyk.

Przygotowała: Agnieszka Kruk

Nazwa użytkownika