IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Branżowe Koło Finansowe IIA Polska | Konsultacje projektu Rekomendacji Z - czekamy na Państwa uwagi i komentarze !

Konsultacje projektu Rekomendacji Z - czekamy na Państwa uwagi i komentarze !

Konsultacje projektu Rekomendacji Z - czekamy na Państwa uwagi i komentarze !

Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła społeczne konsultacje projektu Rekomendacji Z i umieściła na swojej stronie internetowej projekt regulacji (link)

Rekomendacja dotyczy zasad ładu wewnętrznego w bankach.

IIA Polska w ramach konsultacji społecznych zbiera uwagi środowiska audytorów, dotyczące projektu Rekomendacji. Wszystkie spostrzeżenia, uwagi i komentarze dotyczące projektu Rekomendacji, którymi chcieliby Państwo się podzielić prosimy przekazywać w załączonej tabeli (link) na adres: office@iia.org.pl  do 16 grudnia 2015 r.

Sprawmy, aby Komisja Nadzoru Finansowego miała okazje poznać opinię środowiska audytorów wewnętrznych, aby nasz głos był słyszalny, zwłaszcza, że w projekcie, wśród kluczowych funkcji w banku wskazany został kierujący komórką audytu wewnętrznego.

Skorzystajmy z okazji i przedstawmy swoje zdanie!

Prace na poziomie IIA Polska koordynuje Branżowe Koło Finansowe.

 

 

Nazwa użytkownika