IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors

Po spotkaniu w dniu 11.02.2015 r.

Po spotkaniu w dniu 11.02.2015 r.

W dniu 11.02.2015 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Branżowe Koło Finansowe IIA Polska pt. "Wróg czai się wszędzie, czyli zagrożenia związane z rozwiązaniami bezprzewodowymi".

Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje technologie bezprzewodowe/mobilne bez poświęcenia szczególnej uwagi kwestii odpowiedniego informowania pracowników o zagrożeniach. Większość incydentów bezpieczeństwa związanych z urządzeniami mobilnymi jest spowodowana z jednej strony brakiem wiedzy i świadomości zagrożeń, brakiem praktycznych umiejętności stosowania zasad bezpieczeństwa, z drugiej zaś przez nierozważne zachowanie ludzi, którzy przez nieostrożność lub lekkomyślność sami oddają swoje urządzenia w ręce przestępców. Stąd spotkanie miało na celu uświadomienie nam, iż w cyberprzestrzeni, w której nie występują żadne granice jesteśmy narażeni na zagrożenia związane z rozpowszechnieniem komunikacji bezprzewodowej i urządzeń mobilnych.

Warsztat poprowadził certyfikowany audytor bezpieczeństwa i systemów informatycznych oraz certyfikowany menadżer ds. zarządzania usługami IT - Marcin Masłowski, posiadający dziewiętnastoletnie doświadczenie w branży IT, w tym od 5 lat związane z audytem IT.

Na spotkaniu zostały poruszone zagadnienia związane z użytkowaniem urządzeń mobilnych zarówno w kontekście czyhających na nas zagrożeń jak i sposobów ich przeciwdziałania. Przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych przedmówca przedstawił ryzyko ataków oraz metody ich minimalizowania, przy wykorzystaniu nieskomplikowanych metod.

Warsztat uświadomił nam, jak w łatwy sposób możemy stać się ofiarą cyberprzestępcy oraz wzbudził potrzebę wdrożenia w przedsiębiorstwach odpowiednich metod zapobiegania incydentom, politykę bezpieczeństwa, która będzie obejmować problemy związane z ryzykiem wynikającym z wprowadzenia urządzeń mobilnych.

Podsumowanie przygotowała Benita Jankowicz - członek KF IIA Polska.

Rafał Nikodym - Koordynator Branżowego KF IIA Polska

Nazwa użytkownika