IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Branzowe Kolo Finansowe Iia Polska | Effective Internal Audit in the Financial Services Sector | Po spotkaniu w dniu 14.01.2015 r.

Po spotkaniu w dniu 14.01.2015 r.

Po spotkaniu w dniu 14.01.2015 r.

W dniu 14 stycznia 2015 r.  odbyło się robocze spotkanie liderów Branżowego Koła Finansowego przy IIA Polska. Spotkanie miało na celu uszczegółowienie działań Koła w zakresie realizacji przyjętej strategii. W spotkaniu uczestniczyły następujące osoby:

  • Rafał Nikodym – koordynator Branżowego Koła Finansowego,
  • Anna Janiszewska – lider ds. mentoringu,
  • Agnieszka Kruk – lider ds. certyfikacji CFSA, CRMA,
  • Ewa Jędrzejewska – lider ds. stron internetowych i portali społecznościowych,
  •  Magda Maciejewska – lider ds. współpracy wewnętrznej i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 Na spotkaniu ustalono, że:

1. Liderzy zaangażują się w przygotowywanie informacji, które będą zamieszczane na stronach IIA i na portalu Golden Line,

2. Koło zorganizuje 6 spotkań o charakterze:

  • wykładu i prezentacji przygotowanych przez zaproszonego przez koordynatora prelegenta – 2 spotkania,
  • dyskusji i wymiany doświadczeń na wybrany przez członków Koła temat – 2 spotkania,
  • warsztatów, na których członkowie Koła będą rozwiązywali konkretne problemy audytowe na zasadzie „case study” – 2 spotkania,

3. zostanie  zamieszczona informacja o liderach Branżowego Koła Finansowego na stronach IIA w postaci wspólnego zdjęcia i krótkiej informacji o profilu ich zaangażowania w działania Koła,

4. Spotkania liderów będą się odbywały 2 razy w roku w celu dokonania podsumowania efektywności dotychczasowych działań Koła.

Nazwa użytkownika