IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Otwarte webinarium Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 15 grudnia 2021

Otwarte webinarium Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 15 grudnia 2021

Otwarte webinarium Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 15 grudnia 2021

Serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska na bezpłatne, otwarte webinarium. 

Termin: 15 grudnia 2021 (środa) od godz. 16,00 do godz. 18,00

Temat: Etyczna postawa w perspektywie wnoszenia wartości dodanej przez audytora wewnętrznego

Prelegent: Mariusz Sujka audytor wewnętrzny (CRMA, CGAP), certyfikowany Compliance Officer (ACO) oraz whistleblowing compliance officer (AWCO), auditor ISO 37001. Posiada aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów audytowych w sektorze publicznym, finansowym i prywatnym. Ekspert w zakresie stosowania narzędzi krytycznego myślenia Jonah TOC oraz praktyk zwinnych metod zarządzania (certyfikowany Scrum Master). Specjalizuje się we wdrażaniu i ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania występowaniu korupcji i nadużyć opartych na COSO, COSO ERM, COSO 2016, ISO 19600, ISO 37001. Były obserwator przy Radzie ds. Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Global oraz lider międzynarodowego zespołu w Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej. Zrealizował ponad 100 projektów audytowych i kontrolnych. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim oraz doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, a także Psychologii Przywództwa w SWPS.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w webinarium w terminie do 14 grudnia 2021 roku, do godz. 15,00  poprzez kontakt mailowy: r.pradela@iia.org.pl

Potwierdzenie uczestnictwa oraz link i dane dostępowe zostaną przesłane zainteresowanym osobom mailem.

Dla członków IIA Polska udział w webinarium będzie premiowany godzinami CPE.

 

Z pozdrowieniami

Renata Pradela - Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA Polska

Małgorzata Krystek - Zastępca Koordynatora

 

Nazwa użytkownika