Doroczna Konferencja IIA Polska, 13 - 14 czerwca 2018 r., Hotel Marriott w Warszawie
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska

Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska

Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska

 

W 2005 roku, jako pierwsze koło regionalne IIA Polska, zostało utworzone Dolnośląskie Koło Regionalne, zrzeszające członków Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA z tego regionu, pod przewodnictwem Ryszarda Juszczyka, pierwszego koordynatora Koła. Ideą jego powstania było działanie w terenie, jako „wydłużone ramię IAW IIA Polska”.

W ramach Koła organizowane są we Wrocławiu spotkania otwarte, w których biorą udział członkowie i sympatycy Instytutu. Dolnośląskie Koło Regionalne skupia obecnie około 70 członków  IIA i ich liczba ciągle rośnie.

Od 2009 roku koordynatorem Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska  jest Renata Pradela kontakt:  r.pradela@iia.org.pl 


SPOTKANIA DOLNOŚLĄSKIEGO KR IIA POLSKA

 

Podziękowanie po spotkaniu otwartym Dolnośląskiego KR IIA Polska w dniu 21.07.2016 r.

Dziękuję prelegentce p. Katarzynie Lenczyk-Woronieckiej za przedstawienie praktycznych rozwiązań w kontekście wprowadzonego rozporządzenia metodologicznego pracy audytu wewnętrznego, na spotkaniu Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska w dniu 21.07.2016, a także Władzom Uniwersytetu Wrocławskiego za pomoc w organizacji tego spotkania.

Renata Pradela

Koordynator Dolnośląskiego KR IIA Polska


Spotkanie otwarte Dolnośląskiego KR IIA Polska – 21.07.2016 r.

Zapraszamy na spotkanie  otwarte Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska organizowane  przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Kołem Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego w dniu  21.07.2016 (czwartek).
 
Miejsce spotkania:  Sala klubu uniwersyteckiego, na parterze  w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu  (wejście przy kościele) 

Godzina rozpoczęcia: 16:15

Czas trwania: około 2 godzin

Temat spotkania:

Praktyczne aspekty wdrożenia zmian rozporządzenia metodologicznego pracy audytu wewnętrznego na przykładzie UMWD

Prelegent: Katarzyna Lenczyk–Woroniecka - Zastępca Koordynatora Koła JST, Dyrektor  Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W celach organizacyjnych  proszę o potwierdzenie Państwa uczestnictwa w spotkaniu przed dniem 20.07.2016 r. poprzez kontakt mailowy.

Uczestnicy spotkania otrzymają Certyfikaty  Ciągłego Doskonalenia Zawodowego (CPE), wystawione przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

 

Renata Pradela

Koordynator Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

 


Spotkanie otwarte Dolnośląskiego KR IIA Polska – 20.11.2015 r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie otwarte Dolnośląskiego KR IIA Polska, organizowane we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, które odbędzie się w dniu 20.11.2015 r. (piątek).

Miejsce spotkania: Sala Senatu - w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (wejście przy kościele, I pietro, sala przy Gabinecie Rektora, na końcu korytarza).
 

Godzina rozpoczęcia: 16:00
Czas trwania: około 3 godz.

Tematy spotkania:

 

  • Rozwój audytu wewnętrznego w sektorze publicznym w Belgii – prelegentka p. Monika Organa - wieloletni pracownik administracji samorządowej,  absolwentka Wydziału Zarządzania  i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek Zarządzanie firmą). Odbyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym  w Katowicach – kierunek Kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - kierunek Rachunkowość  i finanse. Od 2011 r. członek IIA Polska. W 2013 r. odbyła staż językowy doskonalący język francuski w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Mons w Belgii (stypendium letnie Wallonie Bruxelles International). W 2014 r. odbyła miesięczny staż urzędniczy m.in. w Dyrekcji audytu wewnętrznego funkcjonowania (DAIF) Sekretariatu Generalnego Service public de Wallonie (SPW) w Namur w Belgii. Włada biegle językiem niemieckim i angielskim, posługuje się też językiem włoskim.

 

  • System wspierający zarządzanie Audytem wewnętrznym - Asseco Audit Planning & Management System (APMS)  –  prezentacja  funkcjonalności  systemu  

p.Tomasz Hałys – Audytor wewnętrzny w Dziale Audytu Wewnętrznego Asseco Poland S.A., od 2010 w Asseco Poland S.A -  6 największej Spółce software’owej w Europie. Brał czynny udział w rozwoju i certyfikacji systemu do wspierania procesu audytu wewnętrznego Asseco APMS. W latach 2007-2010 jako Informatyk zajmował się utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą teleinformatyczną jednego z oddziałów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz firmy z sektora prywatnego. Absolwent Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o specjalizacji Bezpieczeństwo i eksploracja danych elektronicznych oraz Informatyka i ekonometria. Ukończył podyplomowe studia z zakresu audytu systemów informatycznych na PWSBiA oraz Inżynierii oprogramowania na WSIiZ. Członek IIA Polska, audytor ISO 27001, posiada certyfikaty ITIL, PRINCE2, CISCO CCNP i CCNA Security. Interesuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji oraz etycznym hackingiem.

W celach organizacyjnych  proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu przed dniem 19.11.2015 r. poprzez kontakt mailowy.

Uczestnicy spotkania otrzymają Certyfikat  Ciągłego Doskonalenia Zawodowego (CPE), wystawiony przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

 

Renata Pradela – koordynator Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

 

 


Po spotkaniu otwartym Dolnośląskiego KR IIA Polska

Dziękuję przedstawicielom firmy Info Baza Technology: p. Ireneuszowi Suszkowi i p. Bartoszowi Mejzie  za przedstawienie funkcjonalności narzędzia wspierającego audyt oraz założenia systemu e-Kontrola Zarządcza. Dziękuję także koledze Ryszardowi Juszczykowi za inicjatywę społecznego wsparcia w przygotowaniach do egzaminu CGAP oraz Władzom Uniwersytetu Wrocławskiego za współorganizację spotkania koła w dniu 14.07.2015.

Renata Pradela

Koordynator Dolnośląskiego KR IIA Polska


Spotkanie otwarte Dolnośląskiego KR – 14.07.2015 r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie  otwarte Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska organizowane  przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, które odbędzie się w dniu  14.07.2015 (wtorek).

Miejsce spotkaniaSala Senatu  w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu  (wejście przy kościele, I piętro, sala przy Gabinecie Rektora, na końcu korytarza)  

Godzina rozpoczęcia: 16:00
Czas trwania: około 2,5 h

Tematy spotkania:

  • System e-Kontrola Zarządcza – narzędzie wspierające proces związany z wypełnianiem obowiązków wynikających z kontroli zarządczej, o którym opowiedzą przedstawiciele firmy  Info Baza Technology Sp. z o.o., współpracujący m.in. z sektorem bankowym. Informacja o firmie i produkcie w załączeniu.
  • Certyfikacja CGAP – społeczny program wsparcia w przygotowaniach do egzaminu przedstawi Ryszard Juszczyk Audytor wewnętrzny,  CGAP - trener Ministerstwa Finansów, b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, biegły sądowy z zakresu audytu i kontroli, honorowy członek IIA Polska.

W celach organizacyjnych  proszę o potwierdzenie Państwa uczestnictwa w spotkaniu przed dniem 13.07.2015 r. poprzez kontakt mailowy.

Uczestnicy spotkania otrzymają Certyfikaty  Ciągłego Doskonalenia Zawodowego (CPE), wystawione przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Renata Pradela

Koordynator Dolnośląskiego KR IIA Polska


Po Konferencji "Bariery i zagrożenia w komunikacji – od teorii do praktyki"

Serdecznie dziękuję prelegentom-profesjonalistom za udział w konferencji pn. Bariery i ograniczenia w komunikacji… p. Sylwii Wronie, Andrzejowi Nowiczenko, Oldze Petelczyc, Jolancie Gasiewicz, Markowi Staniewiczowi, Iwonie Boguckiej, Katarzynie Lenczyk-Wronieckiej, Elżbiecie Palidze, Oldze Reyzz-Rubini  oraz przedstawicielowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bartłomiejowi Nicie, a także zarządowi Instytutu Audytorów Wewnętrznych, szczególnie p. Marzenie Staniszewskiej za wsparcie w organizacyjne.

Poniżej prezentacje z Konferencji.

Bariery w komunikacji, zagrożenia dla organizacji- aspekty praktyczne - Andrzej Nowiczenko

Praktyczne aspekty komunikacji na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Klub Szefów Audytu - Olga Petelczyc

Kwestionariusz Kontroli Wewnętrznej

Komunikacja kryzysowa jako element zarządzania ciągłością działania - Jolanta Gasiewicz

Gromadzenie, dokumentowanie dowodów w audycie komunikacji - Iwona Bogucka

Audyt stron internetowych - Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej   na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego. Metodologia realizacji zadania audytowego - Elżbieta Paliga

Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w jednostce samorządowej - Joanna Czarnota

Audyt komunikacji w przedsiębiorstwie – aspekty praktyczne - Olga Reyzz - Rubini

Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania - Sylwia Wrona

Projektowanie PR i komunikacji a specyfika mediów  - Marek Staniewicz

Renata Pradela

Koordynator Dolnośląskiego KR IIA Polska


Po spotkaniu Dolnośląskiego KR IIA Polska

Dziękuję prelegentom Panom: Piotrowi Hansowi, Dung Anh i Marcinowi Jakubowi Baranowskiemu za podzielenie się cenną wiedzą i doświadczeniem w temacie budowania systemu zgłaszania nadużyć,  z uczestnikami spotkania Dolnośląskiego Koła Regionalnego w dniu 19.03.2015. Dziękuję także Władzom Uniwersytetu Wrocławskiego za współorganizację tego spotkania.

Renata Pradela

Koordynator Dolnośląskiego KR IIA Polska


Spotkanie otwarte Dolnośląskiego KR – 19.03.2015 r.

Zapraszamy na spotkanie  otwarte Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska organizowane  przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim w dniu  19.03.2015 (czwartek)

Miejsce spotkania:  Sala Senatu  w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu  (wejście przy kościele, I piętro, sala przy Gabinecie Rektora, na końcu korytarza po prawej stronie) .

Godzina rozpoczęcia: 16:00
Czas trwania: około 3 godziny

Temat spotkania:

Whistleblowing jako narzędzie do ograniczenia ryzyka nadużyć

Prelegenci:

Piotr Hans  -  Doradca Zarządu ds. Nadzoru Właścicielskiego Grupy Kapitałowej (produkcja/chemia). Wykładowca i członek Komisji Etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Opiekun merytoryczny i wykładowca "Studium zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych". Wcześniej zatrudniony w firmie audytorsko-doradczej Grant Thornton Frąckowiak, początkowo w Departamencie Audytu, następnie w Departamencie Doradztwa Gospodarczego. Posiada doświadczenie zarówno w audycie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, prowadzeniu audytów dochodzeniowych oraz doradztwie w sprawach spornych i w transakcjach kapitałowych (inwestycje, deinwestycje, reorganizacja). Ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości oraz Studium podyplomowe prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada tytuły Biegłego Rewidenta, Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Certyfikowanego Menedżera Ryzyka POLRISK.

 

Marcin Jakub Baranowski  -  aplikant adwokacki, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowanie naukowe skoncentrował na stosowaniu zasady biznesowej oceny sytuacji i odpowiedzialności zarządców spółek kapitałowych za podejmowane decyzje biznesowe. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Od początku kariery zawodowej związany z LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie pracy. Prywatnie również przedsiębiorca.

Dung Anh jest Doświadczonym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiedzialnym za prowadzenie projektów z zakresu audytu śledczego oraz przeglądów zgodności. Ma praktyczne doświadczenie zarówno w zakresie wykrywania i testowania kontroli przeciwdziałających nadużyciom, jak również weryfikacji transakcji oraz sprawozdań finansowych. Brał udział w projektach zrealizowanych na zlecenie zarówno międzynarodowych korporacji, jak i polskich grup kapitałowych, w tym w największych projektach zrealizowanych przez Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Dung Anh jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) i jest w trakcie uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA - Certified Internal Auditor).

 

W celach organizacyjnych  proszę o potwierdzenie Państwa uczestnictwa w spotkaniu przed dniem 17.03.2015 r. poprzez kontakt mailowy.

Uczestnicy spotkania otrzymają Certyfikaty  Stałego Doskonalenia Zawodowego (CPE), wystawione przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Renata Pradela

Koordynator Dolnośląskiego KR IIA Polska


Po spotkaniu otwartym Dolnośląskiego KR IIA Polska – 03.02.2015 r.

Dziękuję prelegentowi p. Ryszardowi Juszczykowi za ciekawe przedstawienie umiejętności interpersonalnych audytora wewnętrznego na spotkaniu Dolnośląskiego Koła Regionalnego w dniu 3.02.2015, a także Władzom Uniwersytetu Wrocławskiego za pomoc w organizacji tego spotkania.

Renata Pradela-koordynator DKR  IIA Polska


Spotkanie otwarte Dolnośląskiego KR IIA Polska – 03.02.2015 r.

Zapraszamy na spotkanie otwarte Dolnośląskiego KR IIA Polska organizowane przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim w dniu 03.02.2015 r. (wtorek)

Miejsce spotkania: Sala klubu uniwersyteckiego w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (wejście przy kościele)

Godzina rozpoczęcia: 16.00

Czas trwania: około 3 godzin
Temat spotkania: Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym

Prelegent: Ryszard Juszczyk - Audytor wewnętrzny,  CGAP. Trener Ministerstwa Finansów, b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, trener w zakresie przygotowania do egzaminu CGAP w projektach finansowanych z Unii Europejskiej. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych, wykładowca audytu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce. Biegły sądowy z zakresu audytu i kontroli.

W celach organizacyjnych  proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu przed dniem 02.02.2015 r. poprzez kontakt mailowy.

Uczestnicy spotkania otrzymają Certyfikaty  Stałego Doskonalenia Zawodowego (CPE), wystawione przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Renata Pradela

Koordynator Dolnośląskiego KR IIA Polska

Nazwa użytkownika

Spotkania Pokaż wszystkie