IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Otwarte spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 09 kwietnia br.

Otwarte spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 09 kwietnia br.

Otwarte spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 09 kwietnia br.

Koleżanki i Koledzy, 

Sympatycy DKR IIA Polska,

serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska,

organizowane we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim w formie teletransmisji spotkania edukacyjnego ISACA 

w temacie RODO.

Termin: 9.04.2019 (wtorek)

Miejsce spotkania: Sala klubu uniwersyteckiego  na parterze gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (z powodu remontu wejście od ul. Fredry, na tyłach budynku uniwersyteckiego za parkingiem)

Temat: GDZIE JESTEŚMY PO ROKU I NOWE WYZWANIA
 

Prezentacje:

1. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH - JAK FORMUŁOWAĆ I STOSOWAĆ W PRAKTYCE UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA?

2. DZIAŁANIA MARKETINGOWE - JAKI MAJĄ WPŁYW NA OCHRONĘ DANYCH?

3. BLOCKCHAIN A RODO

Prezentujące:
 

EWA BŁAŻEJOWSKA - radca prawny
Od wielu lat świadczy usługi prawne dla organizacji dostarczających usługi informatyczne, w tym programistyczne oraz zabezpieczenia
systemów. Doradza klientom sektora publicznego i prywatnego w
stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (badania
stanu zgodności, opracowanie dokumentacji, analiza modeli i procesów
biznesowych). Potrzeby biznesu stara się zabezpieczać odpowiednimi
konstrukcjami i formułami prawnymi, przekonując o konieczności
współpracy przedstawicieli biznesu, IT oraz prawnika. Uczestniczy w
opracowywaniu i negocjowaniu umów licencyjnych oraz wdrożeniowych.

MONIKA ADAMCZYK - UODO
Jestem specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa
informacji i ICT. Obecnie pracuję w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych
gdzie zajmuję się analizą technologii informacyjnych i
komunikacyjnych, ich zastosowaniem oraz wpływem na prywatność i
ochronę danych osobowych. Jestem też członkiem Podgrupy
Technologicznej przy Europejskiej Radzie Ochrony Danych, gdzie opiniuję
lub jestem współautorem wytycznych, opinii oraz innych publikacji
Rady. Wcześniej byłam administratorem bezpieczeństwa informacji w
Narodowym Centrum Badań Jądrowych, kierownikiem projektów
informatycznych dla Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu
oraz specjalistą informatykiem w wielu projektach dla agencji rządu
federalnego USA oraz komercjalnych organizacji w USA i w Europie. Jako
niezależny ekspert oceniam wnioski projektowe składane w ramach
programów grantowych Komisji Europejskiej z zakresu innowacji ITC. Mam
ukończone studia na poziomie Master of Science in Information Systems
na Northeastern University (Boston USA) i studia podyplomowe z ochrony
danych osobowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Rozpoczęcie: godz. 16,00
Zakończenie: ok. godz. 18

Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  do dnia 8.04.2019, do godz. 15,00 poprzez kontakt mailowy: r.pradela@iia.org.pl

Udział w spotkaniu będzie premiowany punktami CPE.

Renata Pradela – koordynator Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska
Małgorzata Krystek – zastępca koordynatora Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika