IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 17 września 2018 r.

Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 17 września 2018 r.

Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 17 września 2018 r.

Zapraszamy na powakacyjne, otwarte spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska, organizowane we współpracy z  Uniwersytetem Wrocławskim.

Termin: 17.09.2018 (poniedziałek)

Wiedzą i doświadczeniem podzieli się z nami p. Iwona Sawicka  CGAP,  od 6 lat Audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy  oraz audytor Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych.

Biegły ds. identyfikacji , wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji.

Temat:

Ocena stopnia przygotowania jednostek do wdrożenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), na przykładzie przeprowadzonych audytów w Sądach

Miejsce spotkania: sala klubu uniwersyteckiego  na parterze gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu  (wejście przy kościele)

Rozpoczęcie: godz. 16,00

Po części szkoleniowej, sprawy organizacyjne koła.

Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  do dnia 14.09.2018, do godz. 15,00 poprzez kontakt mailowy: r.pradela@iia.org.pl

 

Renata Pradela – koordynator Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Małgorzata Krystek – zastępca koordynatora Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika