IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska oraz Koła Audytorów Jednostek Publicznych IIA Polska - 19 listopada 2018 r.

Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska oraz Koła Audytorów Jednostek Publicznych IIA Polska - 19 listopada 2018 r.

Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska oraz Koła Audytorów Jednostek Publicznych IIA Polska - 19 listopada 2018 r.

W imieniu Dolnośląskiego Kola Regionalnego IIA Polska oraz Koła Audytorów Jednostek Publicznych IIA Polska zapraszamy  na otwarte,  całodzienne spotkanie szkoleniowe  „Audyt Wewnętrzny w praktyce”. Współorganizatorem spotkania jest Uniwersytet Wrocławski

Termin: 19.11.2018 (poniedziałek). Rozpoczęcie: godz. 9,30, zakończenie: godz. 15,30

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, budynek A sala nr 418 

Link do mapy

Tematyka spotkania:

  • System nadzoru i kontroli w samorządach
  • „Pranie w praniu”  czyli nowa Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce bankowej
  • Jak sprawnie przeprowadzić audyt komunikacji wewnętrznej i co z niego wynika?
  • 6 miesięcy RODO - gdzie jesteśmy, co dalej?
  • Audyt poziomu dojrzałości etyki w organizacji
  • Kodeks etyki i nadużycia w audycie
  • Dopuszczalność składania oświadczeń przez pełnomocnika. Rola audytora w procesie badania prawidłowości czynności wykonywanych przez pełnomocnika
  • Usprawnianie procesów przez audyt na przykładzie beneficjenta rekomendacji

 

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 16 listopada 2018 r. do godziny 15,00 na adres e-mail: r.pradela@iia.org.pl

Za udział w spotkaniu szkoleniowym uczestnicy otrzymają 6 godzin CPE

 

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany agendy

Agenda w załączniku 

 

Renata Pradela - koordynator Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Małgorzata Krystek - zastępca koordynatora Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Elżbieta Paliga - koordynator Koła Audytorów Jednostek Publicznych IIA Polska

Bożena Stoma - Z-ca Koordynatora Koła Audytorów Jednostek Publicznych IIA Polska

Nazwa użytkownika