IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska -13 grudnia br.

Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska -13 grudnia br.

Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska -13 grudnia br.

Zapraszamy na ostatnie w tym roku otwarte  spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska, organizowane we współpracy z  Uniwersytetem Wrocławskim.

Termin: 13.12.2018 (czwartek)

Wiedzą i doświadczeniem podzieli się z nami p. Rafał Lachowicz  Certyfikowany specjalista ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze kontroli, zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania i wykrywania oszustw i nadużyć finansowych. Od 11 lat kieruje Działem Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, od ponad trzech lat dodatkowo pełni w tej instytucji funkcję Koordynatora ds. Nadużyć Finansowych. Odpowiedzialny za identyfikację nadużyć finansowych, ich ocenę i stworzenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych oraz podejmowanie działań wyjaśniających.

Konsekwentnie pogłębia wiedzę w omawianym zakresie - uczestnik wielu szkoleń i konferencji poświęconych zagadnieniom ryzyka, zjawiskom nadużyć oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa organizacji. Sam także prowadzi szkolenia z zakresu nadużyć finansowych. Członek międzyresortowej Grupy roboczej do spraw przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności.

Temat: Analiza i ocena ryzyka nadużyć finansowych w organizacji

Miejsce spotkania: sala klubu uniwersyteckiego  na parterze gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu  (z powodu remontu wejście od ul. Fredry, na tyłach budynku za parkingiem)

Rozpoczęcie: godz. 16,00

Zakończenie: godz. 18,30

Po części szkoleniowej, sprawy organizacyjne koła.

Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  do dnia 12.12.2018, do godz. 15,00 poprzez kontakt mailowy: m.krystek@iia.org.pl

 

Renata Pradela – koordynator Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Małgorzata Krystek – zastępca koordynatora Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska

Nazwa użytkownika