IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 18 czerwca 2019 r.

Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 18 czerwca 2019 r.

Spotkanie Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 18 czerwca 2019 r.

Zapraszamy serdecznie Członków i sympatyków Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska na otwarte spotkanie szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa technologii IT pt.: „Bezpieczny menadżer, urzędnik, pracownik”.

Szkolenie przeprowadzi pan Marcin Pieleszek -  Autor książki „Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie”, współautor „Biblii e-biznesu 2” oraz artkułów do magazynu FIRMER (Magazyn Świadomego Przedsiębiorcy). Twórca i kreator projektu EasyITsecurity.pl, przybliżającego w sposób przystępny wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa technologii IT.  Autoryzowany inżynier systemowy i trener technologii Microsoft. Członek stowarzyszenia ISSA Polska (International Security Systems Association). Wykładowca na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doradca w zakresie infrastruktury, narzędzi i bezpieczeństwa IT w firmach, w tym technicznych aspektów RODO.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 18 czerwca 2019 roku  godzinach od 16.00 do 18.00 i będzie to nasze ostatnie spotkanie przed dłuższą przerwą wakacyjną.  Spotkamy się tradycyjnie w sali klubu uniwersyteckiego na parterze gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (z powodu remontu wejście od ul. Fredry, na tyłach budynku uniwersyteckiego za parkingiem).

Ze względów organizacyjnych proszę o przesłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu w terminie do 17 czerwca 2019 r. poprzez kontakt mailowy: m.krystek@iia.org.pl

Spotkanie będzie premiowane punktami CPE.

 

Zapraszamy

Renata Pradela – Koordynator DKR IIA Polska

Małgorzata Krystek – Z-ca Koordynatora DKR IIA Polska

Nazwa użytkownika