IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie szkoleniowe Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 11 września 2019 r.

Spotkanie szkoleniowe Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 11 września 2019 r.

Spotkanie szkoleniowe Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 11 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte, powakacyjne   spotkanie szkoleniowe Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska, organizowane we współpracy z  Uniwersytetem Wrocławskim.

Termin: 11 września 2019 (środa), od godz. 16,00 do godz. 18,00

Miejsce spotkania: Sala klubu uniwersyteckiego  na parterze gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (z powodu remontu wejście od ul. Fredry, na tyłach budynku uniwersyteckiego za parkingiem)

Temat:

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i realizacja zamówienia w odniesieniu do projektowanych zmian ustawy Pzp

Szkolenie przeprowadzi:

Witold Woźny - wieloletni praktyk zamówień publicznych, z doświadczeniem w pracy po stronie zamawiających (w szczególności jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli - gmina, powiat, województwo oraz ich jednostek), a także wykonawców. Od lutego 2016 r. kieruje Działem Zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - studiów podyplomowych na kierunku Audyt wewnętrzny i Kontrola Zarządcza, słuchacz studiów MBA w WSB we Wrocławiu, w ramach partnerstwa z Franklin University (USA). Uczestnik licznych szkoleń, seminariów i wykładów z zakresu zamówień publicznych. Zwolennik podejścia projektowego do zamówień.

W celach organizacyjnych prosimy o przekazanie zgłoszenia do dnia 10.09.2019 r. poprzez kontakt mailowy: r.pradela@iia.org.pl
Spotkanie będzie premiowane punktami CPE dla członków IIA.

Renata Pradela – Koordynator DKR IIA Polska
Małgorzata Krystek – Z-ca Koordynatora DKR IIA Polska

Nazwa użytkownika